Thursday, May 20, 2010

Kerklike Maatskaplike Diens: UitnodigingEk is genooi om more aand die KMD se aandfunksie by te woon. Daar gaan sop en brood wees, en 'n Pinkster diens gaan plaasvind by Willem Postma nadat mense kos, klere, kontant en komberse gebring het. Ek is genooi om as Mej. Dowe Suid Afrika daar 'n praatjie te lewer om die mense te motiveer om om te gee vir ander mense.

Hier is meer inligting oor die KMD:

Die KMD is 'n aksie en betrokkenheid wat vanuit die NG Kerk ontstaan het. Die NG Kerk gemeentes was sedert hul bestaan betrokke by hulp aan armes. In 1902 het hulle kinder-huise geopen ten 'einde die talle weeskinders te versorg. Gedurende 1953 is die eerste formele liggaam wat maatskaplike werk betref gestig, naamlik: "Raad vir die Diens van Barmhartigheid" en in 1988 verander die naam na "Kerklike Maatskaplike Dienste". Tans is daar 11 KMD-kantore in die Vrystaat en hulle bedien 18 dorpe se totale gemeenskap.

VISIE:

KMD lewer in opdrag van God diens-getuienis aan die mens en gemeenskap in nood deur met Woord en brood te bedien en tot selfontwikkeling te begelei.

ONS LEUSE:

"God se liefde in aksie: is in 'n wereld vol nood die aansporing in werkers en mede-werkers se lewens. Juis in tye wat die nood 'n onstellende werklikheid en groeiende realiteit is, word geloof, hoop en liefde die anker van bestaan. Die KMD's het in hierdie wereld en gemeen-skappe die taak om die nood te verlig en 'n boodskap van hoop oor te dra.


Vicki

No comments: