Friday, August 13, 2010

Ons Kinder-En-Jeugsorsentrum: WelwillendheidsfunksieOns Kinder-En-Jeugsorgesentrum in Bloemfontein het my genooi om 'n beoordelaar te wees by hul Welwillendheidsfunksie wat gaan plaasvind Woesdag en Donderdag aand, die 18de 1n 19de Augustus 2010.

Dit sal vir my 'n groot voorreg wees!

Vicki

No comments: