Wednesday, September 21, 2011

LIGnet: 'Om Die Onmoontlike Te Doen'

My nuutse artikel vir LIGnet is sopas oppie web geplaas!

Om die artikel te lees, copy & paste die volgende link in jou search bar:

http://lignet.co.za/index.asp?bodyType=storie&storie_type=a&storie_id=463&kategorie_id=7

Hier is 'n proeiseltjie van die artikel:

Beethoven het uitstekend gevaar in die musiekwêreld, al het sy musiek-onderwyser vir hom as kind gesê dat hy dit nooit sal maak nie. Helen Keller het geleer lees, skryf en selfs praat, al was sy doof en blind. Ons eie Held, Jesus Christus, was maar net ‘n skrynwerker se seun wat in die onbekende stad, Nasaret gewoon het. Maar God het gesê die wêreld sal eendag voor Hom buig ...

Wat het al drie hierdie mense in gemeen gehad? Hulle het die onmoontlike bereik terwyl almal hulle uitgelag en ontmoedig het...


Lekker lees!

Vicki

No comments: