Wednesday, October 31, 2012

Volksblad: 'Dapperheid ’n Keuse Vir Dowe Skoonheid'

Verlede Saterdag - die 27ste Oktober 2013 - het daar 'n artikel oor my trek na die Kaap verskyn in die Volksblad. Om die artikel te lees, copy & paste die volgende link in jou search bar: http://www.volksblad.com/rubrieke/watsjoustorie/dapperheid-n-keuse-vir-dowe-skoonheid-20121026?mobile=true

No comments: