Thursday, September 5, 2013

Kinders van Stilte: Worcester NID

Vanaf die 2de tot 4de September 2013 was die Kinders van Stilte span in Worcester, waar ons by die Badenhorst saal opgetree het as akteurs in hierdie teaterstuk.
Ons het elke dag - vanaf Maandag tot Woensdag - 2 shows gehad.
Die Nasionale Instituut vir Dowes was die hoof organiseerder gewees.

No comments: